عمل بزرگ نمودن پستان ها Breast Augmentation چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 16 خرداد 1394 ساعت 08:25

پستانها ممكن است به طور اوليه كوچك باشند و يا اين كه از نظر بيمار اندازه دلخواه نباشد. در اين موارد با استفاده از پروتز بيمار تحت عمل بزرگ نمودن پستانها قرار مي گيرد و در مواردي مثل سندرم Poland به طور مادرزادي يكي از سينه ها كوچك است با اصلا وجود ندارد.

پستان را ميتوان با استفاده از تزريق چربي نيز بزرگ نمود كه در اين روش در مواردي كه پستان خيلي كوچك نيست به كار مي رود چون نياز به تزريق مجدد دارد بعنوان يك روش دائمي توصيه نمي شود


استفاده از ژل در مواردي كه بدنبال اعمال جراحي در محلهايي كه دچار فرورفتگي است كاربرد دارد ولي براي كل پستان روش مناسبي نمي باشد.

بهترين روش استفاده از پروتز مي باشد كه پروتز معمولا در انواع مختلف وجود دارد. پروتز نوع حاوي محلول سرم نمكي و يا پروتز Gelfilled كه حاوي ژل سليكون مي باشد نوع سوم كه حاوي ژل و هم مي توان سرم نمكي موجود در آن را كم يا زياد نمود.

پروتز را ميتوان در زير عضله پستان و يا در زير بافت غددي روي عضله قرار داد.

محل برش مي توان در شيار زير پستان يا در ناحيه دور آرئول و يا از برش زير بغل باشد.

از عوارض عمل ممكن است عدم سازگاري با بدن و يا عفونت و يا تشكيل كپسول باشد كه اين عوارض كم است.

 

پس از پروتز ظاهر سينه كاملا طبيعي است و قوام سينه كاملا طبيعي است در مواردي كه پروتز در زير عضله مي باشد هيچگونه اشكالي براي شيردهي ندارد.