خانه
كراينوسيتوسنوزيز مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دکتر عمرانی فرد   
شنبه, 16 خرداد 1394 ساعت 08:33

بسته شدن زودرس سوچورها و يا به فارسي ملاجها تحت عنوان كراينوسينوستوزيز گفته مي شود چنانچه يك ملاج به تنهايي بسته شود اثرات بر رشد مغز و افزايش فشار مغز ندارد و چنانچه چندين سوچور با هم بسته شود. باعث كاهش رشد مغز و افزايش فشار مغزي ميشود بسته شدن زوردرس سوچور و يا ملاجها باعث اثرات ثانويه به ساير استخوانها و ساختمان صورت مي شود مثلا در اثر بسته شدن يك طرفه سوچور كرونه آل باعث انحراف محور بيني و جابجايي و سقف كره چشم مي شود.


زمان عمل، باز نمودن سوچور متعدد را بايستي پس از تولد هر چه زودتر عمل نمود تا اثراتي بر رشد مغز و فشار مغز ايجاد ننمايد.

ولي سوچورهايي كه به طور تك بسته مي شود بهتر است زير يك سالگي و ترجيحا 6 ماهگي عمل نمود. سوچورهاي مغز به نامهاي ساژيتال كرونه آل متوپيك و لامبدوئيد مي باشد و در نوع سوچور ساژيتال تنها باز نمودن و برداشتن قسمتي از آن كافي است ولي براي سايز سوچورها همزمان با باز نمودن سوچور لازم است كه جمجمه بازسازي شود و چنانچه سقف اوربيت عقب باشد جلو آورده مي شود و استخوانهاي جمجمه بازسازي مي شود.

كلا اين عمل به صورت تيمي مركب از متخصص بيهوشي جراحي پلاستيك و جراحي مغز اعصاب صورت مي گيرد.

پس از عمل بيمار لازم است كه حتما در ICU باشد.

كراينوسيتوزيز ممكن است به طور سندرميك و يا غير سندرميك باشد و  يا اينكه بك سوچور گرفتار باشد و يا چند سوچور گرفتار باشد معمولا افرادي كه يك سوچور بسته شده است اشكالي در رشد مغز ندارد و از نظر هوش و پيشرفت تحصيلي طبيعي مي باشد در نوع بسته شدن سوچور كرونه ان دو طرفه امكان سندرميك بودن آن وجود دارد.

در مواردي كه چندين سوچور بسته شده است امكان سندرميك بودن آن وجود دارد و ممكن است رشد مغز و پيشرفت و رشد عقلي و هوش تحصيلي افت و كاهش داشته باشد. اصولا امكان عود بدنبال عمل در تمام موارد وجود دارد. در نوع سندروميك ممكن است با ناهنجاري مادرزادي در ساير نواحي مثل انگشتان دست همراه باشد. درنوع كه سوچورها بطور تكي گرفتار باشد شانس سندرميك وجود دارد ولي احتمال آن كم است.

 

هميشه اثر بسته شدن سوچور بر روي يك سوچور ختم نمي شود. و بر روي ساير سوچورها هم اثرات خود را اعمال مي نمايد روشهاي پيشنهاد شده براي عمل جراحي متعدد است ولي هنوز روش شايع جراحي به صورت باز نمودن و سوچورهاي جوش خورده را باز مي نماييم و استخوانچه هاي جمجمه را بازسازي مي كنيم.

 
 

تقویم

شنبه, 03 اسفند 1398

آدرس مطب

اصفهان - خيابان شمس آبادي - چهارراه عباس آباد - ساختمان ملک - طبقه چهارم تلفن مطب : 2360839 -0311 برنامه بیمارستانیآقای دکتر عمرانی فرد